Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Data og sygefravær​

Lær hvordan I bliver bedre til at forstå jeres sygefravær og handle derpå​ via data

Vi indsamler rigtig megen information om medarbejdere og kunder. Noget er måske mere brugbart end andet, men faktum er, at Big-data kan give megen information, men ofte er det ikke alle informationer, der er lige vigtige. Endvidere er det afgørende, at der kan sættes handling og konklusioner på data. Ellers er og vedbliver de at være data på en server, der ikke tjener noget formål.

Jean Vennestrøm, PhD har igennem det sidste 1½ år arbejdet intenst med sygefravær og Big-data. Hvordan kan de sundhedsfaglige hypoteser om trivsel og fravær kobles sammen med data? Giver det mening og giver det så meget mening, at det kan være et brugbart mønster, som leder kan anvende i sin indsats og forståelse af medarbejderens fravær? Her er svaret klart ja.

Der er meget at hente i de data, som ligger på medarbejdere. De kan både bruges på individ- og gruppeniveau. Ved den større forståelse af organisationen og medarbejderne heri er det selvfølgelig mere interessant at se på store grupper af medarbejdere. Men når det kommer til individet eller mindre grupper/teams, kan data-kobling alligevel give noget information som hverken medarbejderne eller lederen kan huske eller har gjort sig nogen tanker om. Data kan jo ligge langt tilbage i tid og kan krydses på mange flere måder, end vi selv umiddelbart kan kombinere.​​

Spørgsmål

 • Vi bruger allerede data til at forstå vores sygefravær, kan vi lære mere?
 • Måske I er godt i gang med at bruge sygefraværsdata til at afgøre om, I skal have fokus på en indsats eller ej. Men er I klar over, at der er langt mere, I kan opnå ved brugen af data i forbindelse med sygefravær?

​Selv om det at have det godt lyder simpelt, så er sygefravær en multifaktoriel størrelse, som kræver, at man ikke blot ser og forstår det på én facon. Ej heller, at man tror, at en indsats der fungerer i et team kan kopieres direkte over på sit eget team. Derfor kan data være en kæmpe hjælp. En hjælp til at forstå sammenhænge både mellem medarbejdere i et team og på tværs i en organisation. Ligeså kan data være meget brugbare i forebyggende indsatser, fordi det hjælper leder til at forstå vigtigheden af at gribe ind på helt konkrete tidspunkter.

Slutteligt kan data være understøttende for en handleplan og hjælpe ledere på tværs i at tale samme sprog om sygefravær.

At have en forståelse for, hvor længe en indsats skal vare er en kunst, men at få data til at støtte op herom er et fantastisk værktøj til ikke at stoppe en indsats, bare fordi den måske ikke løber hurtigt nok.

Ydermere kan I blive bedre til at forstå, hvilke medarbejdere eller medarbejderkonstellationer, der fungere hos jer og derfor hvordan i rekrutterer.​

Din virksomhed får

 • en organisation der samlet kan gå ind og arbejde med data og sygefravær
 • forståelsen af hvorfor data er relevante både i forhold til indsats på sygefravær, men specielt også når der skal kobles interne ressourcer på abejdet sygefravær og trivsel
 • en anden måde at fastholde fokus på - også når der ikke er et højt sygefravær
 • nemmere sporing af om fx raskmelding af medarbejderne foregår identisk mellem de personer, der raskmelder. (Alle mener at de raskmelder ensartet!!)
 • større synlighed om korrekt hjemtagning af refusion. Hvor er der forskel mellem det der kan hjemtages og det der faktisk hjemtages​

Du bliver bedre til

 • at forstå hvordan sundhedsfaglige hypoteser kan kobles til data og sygefravær
 • at forstå hvordan I kan tale til fx omsorgssamtalen ud fra de mønstre som medarbejdernes fravær udviser
 • ​at forstå hvordan I kan rekruttere bedre ud fra sygefravær, data og ønsker. Det kunne jo være at I skal være bedre til håndtering af den medarbejdertype I gerne vil have​
 • at bruge data til forebyggende arbejde og differentieret indsats via specieldesignede handleplaner
 • ​i langt højere grad at forstå din ”forretning” og deri bedre kunne se hvor der skal gribes ind​

​Praktiske oplysninger

Varighed:

Kurset er tilpasset jeres organisation og det arbejde I allerede gør med sygefravær og data. Derfor er der ikke afsat et bestemt antal timer eller dage.

For at I kan arbejde i dybden med jeres data og forstå hvad I skal bruge data til, så har vi først en afdækning herefter sættes kurset op og dernæst sikres korrekt og brugbar implementering

Sted:

Vi kurset hos jer

Pris:

Indhent tilbud

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev