Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurset: ​Forebyg Langtidssygefravær

Du får et væsentlig kompetenceløft, som ikke bare udmøntes i konkrete handleplaner, men også danner et solidt fundament for din og din virksomheds fremtidige indsats i forbindelse med sygefravær. Forebyggelse og fastholdelse er to kerneelementer. Du opnår en styrket faglighed og får fornyet inspiration til at arbejde i dette komplekse felt.

Kurset er for leder, HR og AMR, som i forvejen har med langtidssygemeldte at gøre:

 • Kan identificere og får værktøj til reelt at flytte medarbejderen fra at være i risiko til at opnå stabilitet (via adfærdsændring & genetablering af mestrings-ressource)
 • Lærer om konstruktiv hjælp til selvhjælp tilgang (herunder work/life balance problematikker)
 • Får indsigt i, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe ved forskellige typer af langtidssygefravær. Dette gælder både ved fysiske udfordringer, gravidrelateret fravær, stress, kræft og andre kroniske lidelser.
 • Bliver aktør i den tidlige indsats, så I bliver en betydningsfuld medspiller for medarbejderen. Før, under og efter fraværet. Så medarbejderen føler sig mødt og forstået

Vi bruger deltagercases til både at identificere fællesnævnere og til at tale om mere specifikke problematikker. Vi gør det komplekse enkelt ved at gå i dybden med følgende:

 • Hvordan kan de forskellige former for fravær forebygges? Hvad fylder mest hos jer?
 • Har I altid nogle langtidssyge? Så tyder det på, at jeres forebyggelse kan strammes op. Du lærer hvorfor og hvordan.
 • Hvordan når vi ind til kernen af den enkeltes udfordringer, så vi alle - medarbejderen og arbejdspladsen, får størst succes?
 • Hvad kan vi helt konkret gøre før, undervejs og efter?
 • Hvordan opnår vi hurtigere tilbagevenden ved forskellige scenarier?
 • Efter sommeren samler vi op med ekstra viden og arbejder med de nye erfaringer og udfordringer, så den nye læring bliver vedligeholdt og understøttet.

Underviser: Ph.d. Jean Vennestrøm.

Jean er en af branchens helt tunge profiler, og med dette kursus åbner hun for sin egen skattekiste af viden og erfaring opsamlet gennem 10 år i marken med ét fokus: Reduktion af sygefravær til fordel for medarbejderen og arbejdspladsen 

Jean siger: Et langt arbejdsliv giver ofte visse udfordringer, og så er det vigtigt, at medarbejderen kan og vil blive i arbejdet - også i svære tider. Det kan vi hjælpe med - men hvorfor vil jeg undervise andre i det, der er min egen kerneydelse? Fordi der er SÅ meget at tage fat i - og jeg vil hellere være en seriøs og generøs sparringspartner for mine kunder, og fordi dét at dele vide generer viden. Og dét vil altid være efterspurgt.

Deltagerne vil efterfølgende selv kunne løfte et dyberegående samarbejde med medarbejderen - til glæde for medarbejderen, kollegaer og driften. 

Virksomhedens udbytte:

 • Mindre langtidssygefravær, som betyder:
 • Mere stabil drift og økonomi. En langtidssyg koster i snit 250.000 - og her taler vi kun løn. De penge har I brug for andre steder
 • Øget fastholdelse af medarbejderne herunder også de raske!
 • Bedre trivsel både hos den enkelte og mellem kollegaerne > Overskud mentalt og funktionelt
 • Reduceret udgift til eksterne coaches, vikarer og administration > mentalt og økonomisk overskud til den daglige dont.

Du bliver bedre til:

 • At styrke medarbejderens egne ressourcer på mange niveauer
 • At styrke medarbejderens motivation og indsigt i hjælp til selvhjælp processer
 • At forebygge og spotte de forskellige former for fravær
 • At holde en vedvarende bevågenhed og stabil rutine i dit arbejde med fraværet, så ændringerne forankres
 • At indarbejde de nødvendige forandringer og formidlingen af disse i jeres hverdag. Herunder at inddrage andre relevante medspillere.

Kort fortalt bliver du bedre til at forebygge  og at hjælpe, mens fraværet står på og når medarbejderen skal tilbage igen. 

At gøre en forskel er nemt at ønske, men svært at gøre. Du lærer at gøre en forskel. ​

​Praktiske oplysninger

Hvornår:
13. & 14. Marts + 1 1/2  dag efter sommerferien (Denne dato aftaler vi i fællesskab)

​Varighed:
​Alle dage fra 9-16

Hvor:
World Trade Center, Ballerup
​(Overnatning ikke inkluderet)

Pris: 18.500,- ex. moms

Antal deltagere:
Max 12 

Tilmeldingsfrist:
Først til mølle

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev