Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Flotte resultater opnået i Center for Ældre Næstved Kommune

I Center for Ældre, Næstved Kommune har man i samarbejde med Conopor opnået flotte resultater:

 • Nyeste tal (oktober 2016) for de to distrikter vi har arbejdet med, viser henholdsvis et fald i det ene distrikt og en fastholdelse af den opnåede reduktion i det andet distrikt. Det skal ses i lyset af tendensen i 2016 har været et stigende fravær i den offentlige sektor generelt, samt en forventet og normal stigning i efterårs og -vintermånederne
 • Italesættelse af sygefravær og forståelsen af hvorfor vi det er godt vi er raske og på arbejde er blevet forankret hos medarbejderne
 • Kontinuerligt arbejde med handleplanen hos samtlige teamledere, med månedlig opfølgning. Heri fortsat debat ind i hvordan bliver vi skarpere på at se og forstå de medarbejdere der er i risiko for sygefravær. Dette gøres både vi data og via samtaler
 • Leder er blevet mere aktivt styrende med handleplanen, da denne har fået konkret støtte og vejledning ind i hvorfor netop denne handleplan er vigtig lige nu

I eksemplet fra Næstved Kommunes ældreområde, består et af de fire distrikter af syv teamledere, her er der udarbejdet syv forskellige handleplaner på baggrund af analyser foretaget via analysemodellen i KOMLIS samt afdækning af drift og samtalekvalitet. Hver enkelt teamleder fik her fuldt overblik over teamets data og indsigt i, hvordan handleplanen skulle føre til en forbedret indsats.

Handleplanerne løber frem til december 2016, herefter foretages en evaluering og der justeres efter behov for det enkelte team. Blandt alle teamlederne har der været stor tilfredshed med sparringsforløbet, afdækningen af de konkrete fraværsproblematikker og iværksættelsen af målrettede og specifikke handleplaner i eget team.

Jean Vennestrøm – Conopor har indtil videre ydet bistand i Center for Ældre Næstved Kommune på følgende områder:

 • Dybdegående analyser i KOMLIS for at få en bedre indsigt i, hvordan handleplanen kan tilrettelægges. Her har der været afsat et aftalt antal timer
 • Afdækning af udfordringer i driften, hvor Jean Vennestrøm i samarbejde med den enkelte leder, har været ude og se ind i diverse arbejdsgange i forhold til indvirkning på trivslen
 • Udarbejdelse af handleplaner og opstilling af rækkefølgen for de forskellige indsatser, samt overlevering med diskussion heraf.
 • Deltagelse ved omsorgssamtaler og fraværssamtaler med følgende formål
 • At give en sparring på, hvordan den konkrete situation kan gribes bedre an (fx ved en vanskelig medarbejder, som heller ikke selv ved hvad denne skal gøre) – 2-3 medarbejdere pr. leder
 • Hjælp til leder, hvordan denne kan være bedre til at holde samtalen og nå længere i samtalen – 2-3 medarbejdere pr. leder
 • Yderligere uddannelse af forskellige nøglepersoner i analysemodellen og heri give flere tips til, hvordan de kan støtte leder i at se de medarbejdere, som er mulige at flytte ud af et uhensigtsmæssigt fravær
 • Sparring til grupper der diskuterer fravær og indsatser:
  ​Her stilles der kritiske spørgsmål og faciliteres, at lederen når i mål med handlingerne og ser diverse faldgrupper og forhindringer.

-Jean Vennestrøm - Conopor -​

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev