Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Marslows behovspyramide

Et fundament for trivsel og udvikling

Abramham Marslow var en amerikansk psyklog (du kan læse mere om ham her), som i sit arbejde designede behovspyramiden, som er baseret på, hvordan vi som mennesker har forskellige lag for behov, som er nødvendige for, at mennesket kan trives og være i stand til at flytte sig. De forskellige behov er beskrevet i fem niveauer og de første tre er altafgørende for at et menneske trives og kan "holde" til sin hverdag.

  1. Det fysiske behov: Det er det nederste lag og fundamentalt for, at vi som individer vil begynde at gøre yderligere for andre eller løfte os selv i en mere tænkende identitet. Det fysiske behov er mad, væske, søvn, opretholdelse af varme i kroppen m.m. Så om vi får mad på bordet og tøj på kroppen. I situationer hvor dette er truet eller ikke kan lade sig gøre er det væsentligt at støtte op herom. Derfor har vi også i Danmark flere instanser der slår til når et menneske ikke kan være selvforsørgende. Der kan dog hos en familie, hvor den ene bliver arbejdsløs opstå en situation, hvor individet har svært ved at opretholde det fysiske behov, men faktisk stadig er i gang med afdækning af nogen af de andre behov. I sådan en situation vil vi opleve at mennesket stadig ikke trives og at det vil gøre meget for at få det fysiske behov dækket og stabilt.  
  2. Tryghedsbehovet: Tryghedsbehovet handler om, at vi er sikre i vores verden og dermed i, at der ikke lige pludseligt sker er større ændring i forhold til vores levebrød m.m. Det vil sige fast relativ stabil indkomst og en opsparing, som gør, at vi kan hvile i, at der kan ske ændringer i tilværelsen uden at det får en meget voldsom betydning for os med det samme. Man hører ofte at danskerne har mange penge stående på deres konto og at de faktisk godt kunne gå ud og skubbe på væksten for dansk økonomi ved at bruge nogle flere penge, men det gør vi ikke bare og dette tryghedsbehov er bestemt en af årsagerne.
  3. Det sociale behov: Det sociale behov dækker meget af vores psykiske trivsel. Det indbefatter glæden og følelsen af at høre til og være accepteret. Er det sociale behov ikke opfyldt kan v i føle os ensomme og være mere eller mindre deprimeret. Niveauet for dette behov er selvfølgelig meget forskelligt. Ligeså indeholder det lag behovet for at være elsket.
  4. Egobehovet: Tilfredsstillelsen af eget ego handler bl.a. om selvtillid - ros fra andre ved anerkendelse. Det at være noget særligt i det sociale lag, man er i. Derfor kommer ord som succes og at markere sig - til at have væsentlig betydning for opfyldelse af dette lag. Vil man gerne hjælpe til at en person får tilfredsstillet sit ego kan en anerkende tilgang være en god vej.
  5. Selvrealiseringsbehovet: Når de fire første behov er opfyldt, så er det vigtigt at løfte sig selv - et såkaldt vækstbehov. Dette behvo vil hele tiden lede mennesket til at søge et højere niveau og kunne mere (konkurrencemindet). Det vil sige at der opstår en ansvarlighed og et ønske om at udvikle sig og bidrage med noget meningsfyldt for individet. Dette behov for selvrealisering ser vi meget i tider hvor at mennesket ikke er maksimalt presset, men faktisk er i stand til med den tid der er til rådighed at løfte sig selv yderligere.

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

Tlf.: 21 28 05 51 - virk@conopor.dk
​CVR: 32476260

Indehaver og Direktør Jean Vennestrøm PhD​

Holder indlæg hos bl.a. Dansk erhverv, WTC Health Care Center og DUCC

VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE DIG