Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurset: Omsorgs og Fraværssamtale

Får du resultater ud af samtalerne med dine medarbejdere? Flytter det noget på den lange bane, eller er det bare gode intentioner? Bliver dine medarbejdere reelt flyttet over i "det gode fraværsmønster"? Og hvordan sikrer du, at dine medarbejdere har bare tilnærmelsesvist den samme agenda som du, når I mødes for at tale sygefravær?

​Formål:

Du og din medarbejder skal have mulighed for at skrive "en tredje historie". En historie, hvor adfærd og forhold ændres, og hvor forandringen forankres. Hvor gamle forbehold tages af bordet, og I starter på en frisk.

Det er en kunst, som kun de færreste mestrer pr. intuition, og netop derfor har Conopor så stor succes med disse kurser. Det er nemlig en meget svær samtale, hvor du både skal være imødekommende, krævende, konkret og fleksibel - men med den rette tilgang får du en reel og nyttig samtale i og med, at du forstår deres fravær og kan handle på det sammen med medarbejderen. Samtalen skal nytte noget.

Medarbejderne er muligvis nervøse, når de bliver indkaldt i forbindelse med fravær, men sådan behøver det ikke at være. Samtalen er jo baseret på fraværet, men også på, at I skal finde nogle løsninger sammen, og det kan være endog meget svært for en trængt medarbejder at se muligheder, der ikke ligger lige for. Her kommer dit overblik og forståelse af organisationen og råderum ind.

Vidste du, at der er forskel på omsorgssamtale og fraværssamtale? ​

​De steder, hvor organisationen bruger begge begreber, er der i omsorgssamtalen lagt mere fokus på omsorgen fra leder for de medarbejdere, der har svært ved at opretholde et godt helbred og samtidig have et stabilt arbejdsliv. Men det at forstå og bruge omsorgs- og fraværssamtaler kan virkelig forbedre dine medarbejders trivsel.

Der er en naturlig afstand mellem leder og medarbejder, hvor du som leder selvfølgelig har det overordnede ansvar, men sammen kan I hjælpe medarbejderen til at få et sundt fraværsmønster. Kurset giver dig cases, indblik i teknikker og observationsmetoder samt de rette ord og tilgange til at italesætte en svær problematik. Du får en kombination af teori og jordnær praksis og sparring, som tager udgangspunkt i dine udfordringer og ønsker.

Virksomhedens udbytte:

 • En bedre forståelse af fravær/nærvær i organisationen via deres ledere
 • Ledere, der er bedre til at forebygge fravær
 • Ledere, der sammen kan give organisationen kvalificeret sparring på overordnede indsatsområder indenfor medarbejderpleje, fastholdelse og trivsel
 • Ledere, der forstår at bevare og forvalte medarbejderressourcerne - til glæde for drift, trivsel og økonomi
 • Ledere, der kender deres roller og ved, hvad rollerne betyder, og hvordan det kan bruges positivt

Du bliver bedre til:

 • At holde omsorgssamtale og fraværssamtale med fokus på at flytte medarbejderen
 • At forstå de vigtige signaler i samtalen
 • At kende forskel på, hvornår du skal gøre brug af de to samtaleformer
 • At erkende og forstå den enkeltes muligheder og begrænsninger i forandringsprocessen
 • At stille krav til egen og medarbejderens formåen -hvornår er barren rigtig?
 • At forstå din egen rolle og magtbalancen og hvad den betyder for samarbejdet
 • At kende indsatsområder og mulige delmål
 • At være medarbejderens sparringspartner ved sygefravær

Praktiske oplysninger

Varighed:
​5 Timer

Sted:
Vi holder kurset hos jer

Pris:
​Indhent tilbud

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev