Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Projekter

I Conopor er vi stolte over, at kunne tilbyde specialiserede og troværdige løsninger inden for arbejdspladsforbedring, reduktion af sygefravær, ledelerudvikling, dataanalyse, forbedring af trivsel og sundhed til vores kunder. I Conopor arbejder vi evidensbaseret og i samarbejdet med vores samarbejdspartnere gør vi det muligt altid at levere en høj og specialiseret vare med håndgribelige resultater hos vores kunder.​


​​Nedenfor får du et lille udpluk af nogle af vores tidligere projekter.
​Projekterne er meget forskellige og viser både Conopors bredde. Du vil også kunne læse om de gode resultatet af indsatserne for reduktion af sygefravær, bedre fastholdelse og øget trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladserne hos vores kunder.
​Vi fortsætter i Conopor med at udvikle nye konkrete metoder og gør os umage for skabe gode resultater for vores kunder.​

Står du/I for at skulle i gang med et projekt og ønske, at det bliver fulgt helt til døren med fokus på resultater og udvikling? Så er det en rigtig god idé at begynde her hos os i Conopor. Vi har stort erfaring med ledelse og drift af fagligt avancerede projekter både i den offentlige og private sektor.
​Kontakt os, så stiller vi gerne op til en uforpligtende samtale eller et møde, hvor vi sammen kan se på projektet og hvor Conopor i samarbejde med jer kan gøre en forskel. ​

​Nærvær og kvalitet i hverdagen – Vordingborg Kommune​

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Med start primo 2022 og 2 år skal Conopor i samarbejde med Vordingborg gennemføre et større projektet med titlen: “Nærvær og kvalitet i hverdagen” i kommunens dagtilbud for de 0-6-årige. ​Projektet er kommet i stand via en puljebevilling fra beskæftigelsesministeriet.​

Fokus bliver på nedsættelse af sygefravær og forebyggelse af fysisk nedslidning.​

​Målgruppen er personalet og ledelsen som arbejder i daginstitutioner og dagplejen med de 0-6-årige, med fokus på nedsættelse af sygefravær og forebyggelse af fysisk nedslidning. ​Der vil blive generelle indsatser til alle, med fokus på en systematisk indsats overfor netop sygefravær og forebyggelse af fysisk nedslidning. ​

Bevar-mig-vel uger.
​​Bevar-mig-vel ugerne, bliver to årligt tilbagevende uger, hvor ergonomi og bevægelse i hverdagen kommer i fokus og de lokale AMR vil her få en helt central rolle. ​​Al erfaring peger på at når arbejdet er fysisk krævende, er det ekstra vigtigt at få forebyggelse ind i selve hverdagen for medarbejderne men også børnene vil blive inddraget, da arbejdet og dermed også forebyggelsen kommer til at ske sammen med børnene i hverdagen. 

Systematik - forståelse af data – samtaletræning​
​Der vil løbende blive afholdt kurser og workshops med emner som forebyggelse, systematik ved sygemeldinger, håndtering og forståelse af data og interne retningslinjer, træning i samtalen (omsorg- og fraværssamtaler), forståelse af gruppedynamikken, sparring og styrkelse af samarbejdet mellem institutionerne og stort fokus på ergonomi og bevægelse i hverdagen. ​

Udover de generelle indsatser til hele dagtilbudsområdet, vil der blive særlige indsatser for en del udvalgte institutioner, der har brug for ekstra og tilpasset hjælp for at få nedsat sygefraværet.​

​Målet med projektet er altså, at organisationen skal blive proaktive og være forebyggende på området nærvær og kvalitet i hverdagen i stedet for hele tiden at være ude i “brandslukning”, dette til gavn for både børnene, medarbejderne og ledelsen.​​

​Vi glæder os i Conopor utroligt meget til at komme i gang med dette spændende projekt og at kunne fortsætte vores gode og mangeårige samarbejde med Vordingborg Kommune, deres medarbejdere og ledelse. ​

​Et udpluk af projekter som vi i Conopor er og har været en del af  

Vordingborg Kommune

​2 årigt sygefraværsprojekt i ældreplejen​

Projektet: I samarbejde med Henriette Lind Kryger (HR) og ældrechef Susanne Johansen (Vordingborg Kommune) har Conopor fået midler fra STAR til en gennemgribende indsats mod sygefraværet i ældreområdet i kommunen.​

Periode: 2018-2020

Beskrivelse:

1060 medarbejdere involveres i perioden. Det er et ambitiøst projekt, som favner bredt – fra datahåndtering til Triosamarbejde, fysiske aktiviteter og meget mere. Nogle indsatser er fælles, andre individuelle. Og det bedste er, at det er blevet taget så godt imod af alle parter.

Læs her:  Sammendrag af kvantitative og kvalitative resultater og aktiviteter fra trivselsprojekt.

Se Pressemeddelelsen​

Solrød Kommune

Nærvær, trivsel og reduktion af sygefravær

Projektet: Projektet Nærvær og trivsel er pågået fra feb. 2020 til nov. 2021 i samspil med projektet Reduktions af sygefravær i ældreplejen, med midler fra STAR.

Periode: 2020 - 2021

Resultat: Fra primo 2020 til februar 2021 faldt sygefraværet fra 12,7% til 7,2%

Beskrivelse:

Med afsæt i modellen fra KL ”En kur mod sygefravær” blev indsatserne planlagt og har bl.a. omhandlet organisatorisk systematik, reduktion af fravær, fælles ejerskab og ansvarstagning hos medarbejdere og ledere samt balance mellem drift og udvikling.

​Læs her: Sammendrag af resultater og aktiviteter fra nærvær- og trivselsprojektet.

Lolland Kommune

Reduktion af sygefravær, øget trivsel og fastholdelse hos SOSU-elever​

Projektet: Projektet er pågået fra maj 2020 til feb. 2022 med midler fra STAR. 

Periode: 2020-2022

Beskrivelse:

Præmissen for projektet og indsatsen var, at Lolland Kommune manglede viden om, hvilke positive og negative faktorer, der påvirker fremmøde, trivsel og fastholdelse hos SOSU-elever.​

Derfor har det været ønsket at erhverve denne viden i projektet, for derved at være i stand til på baggrund heraf at målrette de nye tiltag. Indsatserne har bl.a. omhandlet interview, afdækning, analyser af fraværsårsager, udviklingsforløb for praktikvejledere, afprøvning af praktikmentorer og fora for vidensdeling. 


Læs her: Sammendrag af resultater og aktiviteter i projektet - Reduktion af sygefravær og øget fastholdelse i praktikperioden for SOSU-elever.

Fujitsu

Udvikling af analysemodel på Big-Data om fravær i KOMLIS

Opgave: Pilotprojekt mellem Conopor og Fujitsu samt Næstved Kommune. Var det muligt at simplificere forståelse af fraværsdata sådan at det kunne bruges i indsatsen til medarbejderen og både være et redskab på øverste ledelsesniveau og hos nærmeste leder. Jean Vennestrøm, PhD har udviklet analysemodellen og designet er opsat i samarbejde med Targit og Fujitsu.

Resultat: Analysemodel til håndtering af multifaktorielt problem (sygefravær) blev udviklet i dataprogrammet KOMLIS. Opsætning og udseende er brugervenligt og kan indgå i arbejdet med fraværshåndtering og fraværsforståelse - hvofor har medarbejderen fravær og hvordan kan leder sætte ind

En Virksomhed i Danmark

Nyt Projekt er på vej...

2022: Et nyt spændende projekt er på vej og vi håber snart at kunne dele nyheden med jer her på siden.
​Så følg med her eller på LinkedIn.

Hvad kendetegner Conopor?
​Vi har i 15 år arbejdet for organisationer med stor mangfoldighed og diversitet, og i skrivende stund arbejder vi i 15 kommuner og 13 private virksomheder.

For os er det mennesket bag, der er interessant, og vi brænder for den enkeltes trivsel - til gavn for fælleskabet og virksomheden. Det kan være faglige, private, fysiske og psykiske udfordringer, og her har de forskellige arbejdsfælleskaber en stor indflydelse, ligesom opbakningen fra organisationen skal være på plads.

Der findes næppe den medarbejdergruppe eller den ledelsesproblematik indenfor trivsel og fravær, vi ikke har arbejdet med - men vi vil gerne udfordres og udfordrer gerne jer. 

Næstved Kommune

Strategisk indsat på fravær via Big-Data

Opgave: Pilotprojekt med det formål at skabe sammenhæng mellem fraværsdata og bedre indsats på fraværshåndtering.

For at få fælles sprog i organisationen har alle 220 ledere været på kursus i at forstå fraværsmønstre i sundhedsfaglig sammenhæng. Projektet blev påbegyndt i marts 2015.​

Resultat: Sammenhæng i helhedsforståelse og ønske om håndtering af sygefravær i hele organisationen.

Det vil sige alle ledere og specialister. Fraværet i september 2016 var det laveste nogensinde.

Rudersdal Kommune

Sundhedsprojekt for pædagoger

​Opgave: Pilotprojekt med formål at guide og undervise kommunens pædagoger til at tage vare på egen sundhed via kost og motion.

Resultat: Medarbejderne fik mere motivation til arbejdet med egen sundhed. Oplevelsen af at det kunne nytte at arbejde med kost og aktiv hverdag blev skabt.

KFUK - Arbejdsmiljøkonference

Undervisning af ledere på arbejdsmiljøkonference

Opgave: Hvordan kan man som leder håndtere akutte situationer som en daglig del af driften uden at ødelægge driften andre steder? ​

Den vanskelige samtale (samtalen i vanskelige situationer), samt trivslen i en konfliktfyldt drift har været temaet for de oplæg, som der er afholdt ved organisationens arbejdsmiljøkonference.​

Resultat: Lederne fik fastlagt hvordan de gerne vil arbejde med trivsel/arbejdsmiljø i pressede og konfliktfyldte situationer.

Implementeringen af disse ønsker og udfordringer hermed blev fastlagt.

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook