Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vi har mange forskellige kundecases

Nedenfor finder du et udpluk af vores tilfredse kunder - Skal du være den næste​?

​Conopor lander stort sygefraværsprojekt i samarbejde med Vordinborg Kommune

Sammen med Henriette Lind Kryger (HR) og ældrechef Susanne Johansen har Conopor fået midler fra STAR til en gennemgribende indsats mod sygefraværet i ældreområdet i Vordingborg.

1060 medarbejdere vil blive involveret i løbet af de næste 3 år. Det er et ambitiøst projekt, som kommer vidt omkring – fra datahåndtering til Triosamarbejde, fysiske aktiviteter og meget mere. Nogle indsatser er fælles, andre individuelle. Og det bedste er, at det er blevet taget så godt imod af alle parter.

​Klik på billedet og læs hele pressemeddelelsen

GRUS med mærkbare resultater.

​GRUS (Gruppeudviklingsamtaler) har gjort mig meget bevist om min egen rolle og den afgørende virkning, det har, når jeg går mere proaktivt til en opgave. Som følge af GRUS kurset bruger jeg nu mere tid til at reflektere f.eks. over et kommende møde med en borger og vores samarbejdspartnere, hvor det i en travl hverdag ellers godt kan ”køre mere på rutinen”, for jeg har jo haft sådanne møder så mange gange før.

​Borgeren skal selvfølgelig være i centrum, men der er mange involverede i en håndtering af en borger, og der er mange situationer, hvor det kan skride. Derfor skal jeg selv blive endnu mere spids på, hvad min del af samarbejdet består af, og hvad jeg forventer. Og så skal jeg sige det højt. Invitere og selv byde ind.

Helt konkret, så har jeg nu taget initiativ til, at seks Psykiatri og Handicap afdelinger i regionen mødes med en af de helt store regionale spillere. Det bliver et dialogmøde, hvor målet er vi skal blive mere konstruktive – og få en bedre borgerhåndtering. Men min ændrede tilgang har allerede sat spor. Ved sidste møde kom terapeuterne hen og gav hånd og sagde tak for et godt møde. Det var skønt. Så vi er godt på vej

Anne Bendix Otzen - Socialrådgiver - Psykiatri og Handicap

Trivsel og Sygefravær, Vordingborg Kommune

Hele Vordingborg Kommune har kørt et projekt med fokus på nedbringelse af sygefravær.

Efter et oplæg fra Jean Vennestrøm omkring sygefravær for chefgruppen i Borger og Arbejdsmarked, besluttede vi at hyre Conopor ind som eksterne konsulenter, i forhold til 2 teams, som har været særligt ramt af sygefravær og trivsels problemer. Der er blevet arbejdet med ledelsessparring omkring fraværssamtaler, samt trivsel og samarbejde på både leder og medarbejder niveau. Resultatet er en reduktion på 50% af sygefraværet og en lang bedre trivsel i teamet.


- Vi har været rigtigt godt tilfreds med samarbejdet med Conopor og Jean Vennestrøm -

Claus Holm Oppermann - Borger og Arbejdsmarkedschef - Vordingborg Kommune

Indlæg for 200 Ledere, Arbejdsmiljø og Tillidsrepræsentanter i Syddjurs Kommune på deres arbejdsmiljødag

Få TRIOen til at gøre en forskel

Indlæggets formål, var at finde ud af hvordan vi kunne få TRIOen til at gøre en forskel for Syddjurs Kommune, så alle i organisationen kan få glæde af den stærke ressource som TRIOén udgør.
​Vores TRIO koncept, tager afsæt i vores lange erfaring og mange samarbejder på tværs i kommuner og større organisationer med fokus på fastholdelse af medarbejdere og den gode arbejdsplads.

På dagen var der gruppearbejde og drøftelser i TRIO grupperne. Der blev gennegået flere cases og spørgsmål som vi havde modtaget fra deltagerne på forhånd.

Læs mere om vores kursustilbud her

Næstved Kommune - Nedbringelse af Sygefraværet

​"Conopor ved Jean Vennestrøm har i en årrække hjulpet Næstved Kommune med at nedbringe sygefraværet. Det drejer sig om hhv. hjælp til at reducere graviditetsgener og på den måde bevare ​arbejdsevnen​, samt at kunne opstille og analysere hypoteser som mulige årsager til et for højt sygefravær"

Ansvarlighed og gode analytiske evner.​

Jean udviser på sin egen gode måde en særlig og stor ansvarlighed som ekstern konsulent. Det kommer bl.a. til udtryk ved ihærdigt at sikre, at der ikke tabes noget i de fælles gråzoner, som typisk opstår i samspillet mellem interne og eksterne relationer. Jeans øvrige kompetencer dækker bl.a. over generelt at evne at kunne omsætte sine gode analytiske evner til en brugbar ny praksis.

Uddanelse af 200 chefer og ledere.

Samarbejdet med Jean har bl.a. medført udvikling og implementering af et analyseværktøj, samt uddannelse af 200 chefer og ledere i brugen af værktøjet.


- Jeg giver Conopor ved Jean Vennestrøm de bedste anbefalinger -

​Torben S. Nielsen - Arbejdsmiljøkonsulent og projektleder - Næstved Kommune

Vordingborg Kommune​  - Ungecentret

"Forløbet med Conpor og Jean Vennestrøm i vores udfordringer med samarbejde og trivsel har været fantastisk​"

Teamet er nu på rette vej.

Fra at være et team i kaos med mange udfordringer har Jean formået at spotte de udfordringer, der var og sætte ​ind med forskellige brugbare redskaber. På teamniveau har vi flyttet os markant til et team, der nu er på rette vej.

Forløbet har haft en positiv effekt, og vi er nu bevidste om, hvordan vi kan blive ved med at styrke vores samarbejde og trivsel i teamet fremadrettet.

Personlig gevinst.

På det personlige plan har det været rigtig lærerigt. Jeg har fået nye metoder og strategier at tackle min egen trivsel og samarbejde med kollegaer på.

Et meget brugbart forløb.

​​

- Ditte Tina Klesiewicz - Socialrådgiver ved Vordingborg Kommune -

Lea fortæller her, hvorfor hun varmt kan anbefale tilbuddet om graviditetsrådgivning fra hendes arbejdsplads

Lea er ansat som lærer på en større dansk uddannelsesinstitution. Hun beskriver her, hvor stor en positiv betydning rådgivningsforløbet fra Gravid på Arbejde har haft for hende og arbejdspladsen.

​​

Overskud både hjemme og på job

​Den måde rådgivningen var tilrettelagt på, gav mig overskud i graviditeten både hjemme og på job. Hjemme hjalp det til at sætte ord på tanker og følelser, som jeg så kunne diskutere med min mand. På jobbet gav det ro og vished. Jeg følte, at arbejdspladsen bekymrede sig om mig ved at give mig dette rådgivningstilbud

Læs hele Leas anbefaling her

Gravid på Arbejde er en del af Conopor besøg vores website her​

​Næstved Kommune - Komlis Kursus

"Efter at have været på det kursus, som Conopor afholder for ledere og personaleadministrative medarbejdere i Næstved Kommune, anvender ledelsen i Center for Socialt Udsatte Næstved nu KOMLIS som et strategisk og taktisk ledelsesredskab ift. nedbringelse af sygefravær"

Jean Vennestrøm fra Conopor har givet KOMLIS liv ved at vise, hvad de forskellige data betyder ift. nuværende og fremtidigt sygefravær. Så vidt muligt gennemgås sygefraværet månedligt på et ledermøde vha. KOMLIS på en storskærm. Under gennemgangen benytter 

Læs mere om KOMLIS kurse​t her

Med KOMLIS-analyserne opdager vi nye sammenhænge indenfor sygefraværsområdet.

Selvom vi kender vores medarbejdere og deres situation rigtig godt, får vi alligevel nogle aha-oplevelser, når vi gennem KOMLIS-analyserne opdager nye sammenhænge indenfor sygefraværsområdet. Andre gange giver analyserne anledning til en sund undren, som vi på baggrund af læringen fra kurset i Conopor kan undersøge nærmere gennem samtaler med medarbejdere eller nye analyser i andre systemer. KOMLIS danner endvidere baggrund for såvel ledelseskommunikation som diskussioner i organisationen.

​ - Troels Nordkvist Permin - Centerleder - Næstved Kommune -

​Næstved Kommune - Strategisk indsats på fraværsreduktion - Dagtilbud Vest

"Kurset Data og Sygefravær med Jean Vennestrøm gav os endnu mere flow og blod på tanden, end vi har fået på tidligere kurser. Jeg oplevede umiddelbart, at lederne fik meget mere lyst til at gå hjem og handle. Jeg blev især inspireret af af rød-gul-grøn dagene"

​​

Vi har fået styrket vores samtaleteknikker

Kurset har lært os at forstå fraværsdata koblet op mod indsats, vi har fået styrket vores samtaleteknikker og lært at håndtere fraværsproblematikkerne, som kan være en udfordring, når driften er presset f.eks med kronisk sygdom og barn syg.

Læs mere om kurset Data og Sygefravær

​ - Gitte Møller - Områdeleder Dagtilbud Vest - Næstved Kommune -

Vordingborg Kommune - Kursuscenter Skiftesporet - Fokus på fravær og løsninger

** Resultat pr. 1. Maj 2017: Teamets fraværet har bevæget sig fra 11,5% i slutningen af 2016 til 2,4% i Maj 2017 og ligger nu under centrets 3,9%

Jean Vennestrøm har guidet og implementeret, at der fra ledelsesmæssig side er fokus på fravær og løsninger, der kan sikre mindre fravær. Modellen har været at inddele personalet i grupper, der synliggjorde, hvor ledelsen skulle have fokus, og hermed også ”hvilket” fokus, der skulle anvendes. Samtidig har hun formået at italesætte formål og opsamling i de omsorgssamtaler, der finder sted som en naturlig del af et ledelsesmæssigt arbejdspladsfokus.

Ledelsesmæssig er der nu mere fokus på at være lyttende, på tættere opfølgning samt at hjælpe personalet med at holde fast. Endvidere er der mere fokus på tidshorisont på løsningsmodeller, fokus på fraværsårsag samt skriftlige aftaler på valgte løsninger.

I praksis er det lykkedes at få personalets fokus på ændring af adfærd og specielt permanent adfærd. Personalet er med baggrund i guidning og implementering blev bedre til selv at komme med løsningsforslag til fokus på et bedre fraværsmønster med mindre arbejdspladsfravær.

Kurt Jakobsen - Leder af Kursuscenter Skiftesporet/Vordingborg Kommune​

Brug af fraværsdata på dagtilbudsområdet, efter undervisning i KOMLIS fraværsdata og tolkning på fraværsmønstre.

"Jeg bruger aktivt data hver måned til at forstå mit sygefravær".

Jeg synes, det er en gave til mit samarbejde med min arbejdsmiljøgruppe og de ledere, jeg har i daginstitutionerne. Det sparer mig for en masse tid, at jeg kan trække rapporterne, og det giver mig god forståelse og et overblik.

Jeg mangler stadig at tolke lidt mere på data, og det vil jeg gerne blive endnu bedre til, men du har givet mig en god start.

Jeg synes, det er et godt program, der støtter mig i min fraværshåndtering".


- Elise Dittmann - Områdeleder for Dagtilbud Øst - Næstved Kommune -

Dragør Kommune sætter fokus på den vanskelige samtale...

12 ledere fra hjemmeplejen, skoleområdet og borgerservice var på 2-dags kursus i Den Vanskelige Samtale

Tak for et godt kursus og tak for din tilbagemelding og vejledning. 

Jeg har allerede i onsdags haft en omsorgssamtale, hvor jeg afprøvede , det med ikke at sige noget i lang tid og kun lade eleven tale om hendes udfordringer. Det var svært, men det virkede !

Og synes bestemt jeg har fået gode brugbare råd med fra kurset. Tak for det.

Jeg synes nu stadig det er vigtigt at være venlig og skabe en tillid mellem mig og eleverne i hjemmeplejen, da min rolle, udover at være deres ”arbejdsgiver”, også er at være ansvarlig praktikvejleder, der er med til at skabe et godt læringsmiljø for dem, men kan også godt se at jeg skal prøve at være lidt mere skrap, især i forbindelse med højt fravær.
​Det har jeg faktisk også praktiseret nogen gange inden for det sidste halve år, da jeg godt kan se det er nødvendigt.

Glæder mig til at prøve de nye teknikker af på de næste samtaler og til at vi ses til opsamling til august.

Læs mere om kurset: Den Vanskelige Samtale


​Lone Rasmussen - Uddannelseskonsulent Sundhed og Omsorg - Dragør Kommune

Minimering af medarbejderfravær på Vordingborgs største skole

Vordingborg Kommune har, i første halvår af 2017, samarbejdet med Jean Vennestrøm (Conopor) omkring minimering af medarbejderfravær på skoleområdet.

​Jean har en god forståelse af skolen som organisation og de udfordringer der er på området – såvel kommunalt som lokalt. Det har haft stor betydning for resultaterne.
​Jean har en god analytisk sans og har på bedste vis afdækket og analyseret fraværsmønstre – for efterfølgende at vejlede om forholdemåder og give konkrete værktøjer til fraværshåndtering, som har været lette at implementere i praksis.
​Det er min vurdering at Jeans arbejde har gjort en forskel for skolernes arbejde med medarbejderfravær i Vordingborg Kommune.

- Jeg kan kun anbefale Jeans metoder og tilgang til feltet. -

​​​

- Søren Kokholm- Skolechef - Vordingborg Kommune -

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev