Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udtalelser fra vores kunder

I Conopor har vi fokus ​på at forstå​ vores ​kunder ​og give dem både en høj​ faglig​ ekspertise​ og en god service.
​Derfor har vi tilfredse​ kunder, der køber hos os gennem flere år.​​

Vil du være den næste? Så kontakt os tlf. 2128 0551.​​​

Minimering af medarbejderfravær på Vordingborgs største skole

​​Søren Kokholm- Skolechef - Vordingborg Kommune

"Vordingborg Kommune har, i første halvår af 2017, samarbejdet med Jean Vennestrøm fra Conopor, vedr. minimering af medarbejderfravær på skoleområdet.
​​Jean har en god forståelse af skolen som organisation og de udfordringer, der er på området – såvel kommunalt som lokalt. Det har haft stor betydning for resultaterne. ​Jean har en god analytisk sans og har på bedste vis afdækket og analyseret fraværsmønstre – for efterfølgende at vejlede om forholdemåder og give konkrete værktøjer til fraværshåndtering, som har været lette at implementere.

Det er min vurdering at Jeans arbejde har gjort en forskel for skolernes arbejde med medarbejderfravær i Vordingborg Kommune. Jeg kan kun anbefale Jeans metoder og tilgang til feltet".

Ungecentret - trivsel og samarbejde

Ditte Tina Klesiewicz - Socialrådgiver i Ungecentret

Fra at være et team i kaos med mange udfordringer har Jean formået at spotte de udfordringer, der var og sætte ​ind med brugbare redskaber. På teamniveau har vi flyttet os markant til et team, der nu er på rette vej.

Forløbet har haft en positiv effekt, og vi er nu bevidste om, hvordan vi kan blive ved med at styrke vores samarbejde og trivsel i teamet fremadrettet.

Personligt har jeg fået nye metoder og strategier til at tackle min egen trivsel og samarbejde med kollegaer på.

Et meget brugbart forløb

Nedbringelse af sygefraværet

Torben S. Nielsen - Arbejdsmiljøkonsulent og projektleder, Næstved Kommune.

​"Conopor ved Jean Vennestrøm har i en årrække hjulpet Næstved Kommune med at nedbringe sygefraværet. 

Jean udviser på sin egen gode måde en særlig og stor ansvarlighed som ekstern konsulent. Det kommer bl.a. til udtryk ved ihærdigt at sikre, at der ikke tabes noget i de fælles gråzoner, som typisk opstår i samspillet mellem interne og eksterne relationer. Jeans øvrige kompetencer dækker bl.a. over generelt at evne at kunne omsætte sine gode analytiske evner til en brugbar ny praksis.

Fokus på den vanskelige samtale

Lone Rasmussen - Uddannelseskonsulent Sundhed og Omsorg - Dragør Kommune

12 ledere fra hjemmeplejen, skoleområdet og borgerservice var på 2-dages kursus i Den vanskelige samtale.

​​"Tak for et godt kursus og tak for din tilbagemelding og vejledning. Jeg har allerede i onsdags haft en omsorgssamtale, hvor jeg afprøvede , det med ikke at sige noget i lang tid og kun lade eleven tale om hendes udfordringer. Det var svært, men det virkede!
​Og jeg synes bestemt jeg har fået gode brugbare råd med fra kurset. Tak for det.​

Læs mere om kurset her

Fokus på fravær og løsninger

Kurt Jakobsen - Leder af Kursuscenter Skiftesporet.

​ 

"​Modellen har været at inddele personalet i grupper, der synliggjorde, hvor ledelsen skulle have fokus, og hermed også ”hvilket” fokus, der skulle anvendes. Samtidig har Jean formået at italesætte formål og opsamling i de omsorgssamtaler, der finder sted som en naturlig del af et ledelsesmæssigt arbejdspladsfokus.

" Resultat pr. 1. maj 2017: Teamets fraværet har bevæget sig fra 11,5% ​i slutningen af 2016 til 2,4% i maj 2017 og ligger nu under Borger Arbejdsmarkeds gennemsnit på 3,9%."​

Rådgivning til gravide medarbejdere

Lea er lærer på en større dansk uddannelsesinstitution. Hun fik fra arbejdspladsen tilbudt rådgivningsforløbet Gravid på Arbejde i sin graviditet. Hun beskriver her, hvor stor en positiv betydning forløbet har haft for hende og arbejdspladsen.

Overskud både hjemme og på job.

Den måde rådgivningen var tilrettelagt på, gav mig overskud i graviditeten både hjemme og på job. Hjemme hjalp det til at sætte ord på tanker og følelser, som jeg så kunne diskutere med min mand. På jobbet gav det ro og vished. Jeg følte, at arbejdspladsen bekymrede sig om mig ved at give mig dette rådgivningstilbud​"

​Læs hele Leas anbefaling her

Strategisk indsats på fraværsreduktion

Gitte Møller - Områdeleder Dagtilbud Vest - Næstved Kommune.

"Kurset Data og Sygefravær med Jean Vennestrøm gav os endnu mere flow og blod på tanden, end vi har fået på tidligere kurser. Jeg oplevede umiddelbart, at lederne fik meget mere lyst til at gå hjem og handle.

​Vi har fået styrket vores samtaleteknikker og kurset har lært os at forstå fraværsdata koblet op mod indsats. Vi har fået styrket vores samtaleteknikker og lært at håndtere fraværsproblematikkerne, som kan være en udfordring, når driften er presset fx med kronisk sygdom og barn syg.

Jeg blev især inspireret af af rød-gul-grøn dagene".​

​Læs mere om kurset her

GRUS med mærkbare resultater

Anne Bendix Otzen - Socialrådgiver - Psykiatri og Handikap

"Det 1-årige GRUS-forløb (Gruppeudviklingsamtaler) har gjort mig meget bevist om min egen rolle og den afgørende virkning, det har, når jeg går mere proaktivt til en opgave. 

Som følge af GRUS-forløbet bruger jeg nu mere tid til at reflektere over fx et møde med en borger og vores samarbejdspartnere, hvor førhen kunne det ellers ”køre mere på rutinen”, for jeg har jo haft mange lignende møder.

Den nye ændring har bevirket, at jeg har taget initiativ til med med seks Psykiatri og Handikap afdelinger i regionen. Det bliver et dialogmøde, hvor målet er vi skal blive mere konstruktive – og få en bedre borgerhåndtering. 

Datakursus for sygefraværshåndtering

Troels Permin - Centerleder Handikap og Psykiatri

”Efter kurset, som Conopor afholdte for ledere og personaleadministrative medarbejdere i Næstved Kommune, benytter ledelsen i Center for Socialt Udsatte  nu KOMLIS som et strategisk og taktisk ledelsesredskab ift. nedbringelse af sygefravær.

Sygefraværet gennemgåes månedligt i centeret på et ledermøde. Under gennemgangen benytter vi os i høj grad af, at data kan krydses på forskellige måder. Det giver os helt nye muligheder for refleksion og diskussion. Selvom vi kender medarbejderne og deres situation rigtig godt, får vi alligevel nogle aha-oplevelser, når vi gennem analyserne opdager nye sammenhænge i sygefraværet. 

Jean har givet KOMLIS nyt liv ved at vise, hvad forskellige data betyder ift. nuværende og fremtidigt sygefravær".​

Brug af fraværsdata i dagtilbudsområdet

Elise Dittmann - Områdeleder for Dagtilbud Øst - Næstved Kommune

"Jeg bruger aktivt personaledata månedligt til at forstå sygefraværet. ​Jeg synes, det er en gave til mit samarbejde med arbejdsmiljøgruppen og de ledere, jeg har i daginstitutionerne. Det sparer mig for en masse tid, at jeg kan trække rapporter, og det giver en god forståelse og overblik.

​Jeg mangler stadig at tolke lidt mere på data, og det vil jeg gerne blive endnu bedre til, men Jean har givet mig en god start. Jeg synes, det er et godt program, der støtter mig i min fraværshåndtering."

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Birgitte Christiansen, AMR og Pædagog, Fredensborg fortæller om Triosamarbejdet

Birgitte Christiansen pædagog og AMR - Fredensborg Kommune
​Fortæller om det spændende ved at arbejde i TRIO'en og som AMR for syv dagsinstitutioner. Fordi AMR's opgaver ikke længere "kun" drejer sig om ergonomi, men også om den mentale sundhed og arbejdspladsens sociale kapital.

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook