Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Brugen af fraværs- og personaledata​

"Når vi ikke forstår, hvad der ligger til grund for fraværet og betydningen af at få ændret fraværet hos nogen, hvordan kan man så planlægge den ønskede indsats og det forventede resultat?"

af Jean Vennestrøm, ph.d.

​Stifter og indehaver af Conopor, Jean Vennestrøm, ph.d. har i en årrække arbejdet med at bruge personaledata i forhold til forståelse af sygefravær og trivsel både hos individer og grupper, hvilket har resulteret i større udviklingsprojekter i både kommunale og private organisationer.

​Det er af stor værdi at forstå, koble og konkludere på et større datasæt - så det giver mening i forhold til ledelse og forebyggelse, håndtering og reduktion af sygefravær.​​

For at undersøge hvilke grupper af medarbejdere, der har et kritisk fravær og kræver indsats, er det vigtigt at være i stand til relativt hurtigt og nemt at kombinere forskellige personaledata. Ligeledes kan denne forståelse af data bruges til at undersøge, hvad sker der, hvis det er, at man i en indsats arbejder med at få en gruppe medarbejdere til at trives? Er der så en anden gruppe/team, som kan være særlig sårbar i samme periode?​

Ydermere kan koblingen mellem flere parametre være nyttig på forskellige niveauer i organisationen. Det skal være en større organisation, men så er det muligt fx at undersøge, hvad viser data på afdelingsniveau for en bestemt medarbejdergruppe og hvad viser det, hvis det bredes længere ud i organisationen, stadig for samme medarbejdergruppe. Resultatet er sjældent det samme.​​

At bruge personaledata i sin analyse og afdækning af et højt fravær er et godt værktøj,​ men det kan ikke stå alene, det skal understøttes ​af fx interviews af medarbejdere eller andre i organisationen.

​På den måde bliver det muligt at vælge en indsats og lave en handleplan, som leder og andre involverede kan holde sig til igennem en svær tid, hvor fraværet skal vendes til trivsel. ​

I vores arbejde med organisationer i hele Danmark såvel offentlige som private, har vi erfaret, at der er mange forskellige niveauer de enkelte organisationer er nået til. Derfor har vi forskellige konsulentydelser, kurser og temadage, som kan dække netop jeres behov. ​

​​

Så spørg jer selv, Hvordan bruger I fraværsdata i dag?​

  • Til registrering og opsamling – for at få refusion ved fravær over 30 dage.

  • For at få advis, så der kan holdes omsorgssamtaler eller fraværssamtaler med medarbejderen

  • Til at forstå fraværsmønstre hos den enkelte medarbejder, så det er muligt at differentiere i samtalen, og forstå hvad der kan ligge til grund.

  • Organisatorisk, hvor der analyseres og konkluderes på, hvilke indsatser der skal iværksættes

  • Har programmer som evner at koble flere parametre og som gør det muligt at planlægge mere detaljerede indsatser på baggrund heraf

Foruden at lave selve dataanalysen, tolkning og handleplaner. Så er det væsentligt, at der i organisationen bliver et sprog I forhold til forståelsen af fravær og fraværsdata.
​Det kan både være i forhold til at fastsætte måltal, som den enkelte afdeling skal nå, men det kan også være for, at en topleder kan spørge en mellemleder om fremgang i indsatser, udviklingen i arbejdet med fraværet osv. uden at mellemlederen skal have besvær med at svare eller føle at de ikke selv helt forstår den udvikling der foregår.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Om registrering af sygefraværsdata

Hør Jean Vennestrøm fortælle om vigtigheden af, at jeres sygefraværsdata bliver registreret korrekt og, hvilke udfordringer I kan få hvis de ikke bliver det.
​Det har faktisk vist sig at være en stor udfordring, hos mange af de kunder vi 

hjælper i Conopor.

​Det betyder, at de så må slås med, at de analyser der så foretages på bagrund af fraværsdata, ikke genererer de rigtige tal, hvilket gør det vanskeligt at komme med korrekte handleplaner og indsatser.
​I videoen vil I få et par gode råd med på vejen.

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook