Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Conopors resultater og erfaring

I Conopor arbejder vi for, at alle kan få et godt arbejdsliv. 

Vi har speciale i reduktion af sygefravær, trivsel og kompetenceudvikling. 

Conopor kommer som regel ind i billedet, når arbejdspladsen og medarbejderne har det svært, eller man ønsker en proaktiv tilgang til trivsel og fravær. I begge tilfælde kræver det en vedholdende og indsigtsfuld indsats fra vores kunder, og her støtter vi jer med vores professionelle tilgang og mangeårige erfaringer - ikke mindst ved selv at være vedholdende i samarbejdet med jer om at nå de nødvendige resultater.  

Vi arbejder med forebyggelse og styrkelse af jeres teams og jeres samarbejde i alle dets former. Og vi arbejder med strukturer og processer - det være sig på helt basale områder og funktioner ude i driften såvel som på organisationsniveau. 

Besøg gerne vores side med kursustilbud eller få et forløb, der specialdesignes til jer. Mange efterspørger for eksempel vores kurser "Data og sygefraværet" og "Reducer det lange sygefravær".

Hvad kendetegner Conopor? Vi har i 15 år arbejdet for organisationer med stor mangfoldighed og diversitet, og i skrivende stund arbejder vi i 15 kommuner og 13 private virksomheder. 

For os er det mennesket bag, der er interessant, og vi brænder for den enkeltes trivsel - til gavn for fælleskabet og virksomheden. Det kan være faglige, private, fysiske og psykiske udfordringer, og her har de forskellige arbejdsfælleskaber en stor indflydelse, ligesom opbakningen fra organisationen skal være på plads.

Når vi får lov til det af kunden, går vi meget grundigt til værks med indsatser på mange niveauer og i flere afdelinger og faggrupper, fordi vejen til trivslen kan både være lang og kompliceret. (Se f.eks. filmen med distriktsleder Helle Hansen herunder)

Af og til er vi også ude på "redningsaktioner" - hvor der skal handler hurtigt og effektivt. I så fald kan vi "slå til" med det samme, fordi vi har erfaring med at finde frem til årsager og sammenhænge. (Se f.eks. filmen fra Solrød og ældrechefen Bente Johansen)

I får således en samarbejdspartner, der kan forstå jeres organisation og de forskellige interaktioner,  retningslinjer og vilkår - og vi er realistiske i vores målsætninger og tilpasser indsatserne til jeres daglige drift. Ellers bliver de nye tiltag jo heller ikke forankret. 

Der findes næppe den medarbejdergruppe eller den ledelsesproblematik indenfor trivsel og fravær, vi ikke har arbejdet med - men vi vil gerne udfordres og udfordrer gerne jer. 

Resultater

 • ​Besparelse på 1.0 mio. kr. i halvåret i projektet med Næstved Kommune og Fujitsu (2015)​
 • ​Udskoling med 1.325 elever har rykket fra 8% til under 4% i fravær på et år (2016)​
 • ​Forankring af indsats for sygefravær hos ledelsen i Næstved Kommune (2016)​
 • ​50% reduktion af fraværet i Ungeteamet i Vordingborg (2016)​
 • ​Samarbejdsudvikling og styrkelse af tilliden mellem 12 ledere i Borger Arbejdsmarked i Vordingborg Kommune (2017)​
 • ​Reduktion af gravides sygefravær bl.a. hos Telia med reduktion fra 30-5 sygedage pr. gravid pr. år (2017)​
 • ​GRUS –(Gruppeudvikling) "Det er et helt andet team, vi har i dag, hvor samarbejde på tværs er blevet en naturlighed" (2018)​
 • ​Udvikling af sygeplejerskegruppen - fravær, samarbejde internt/eksternt, struktur (2019)​
 • ​Sygeplejegruppe på 10 (opgaveløsning, drift/hverdag, trivsel)​
 • ​Sygeplejegruppe på 8 (fravær, drift/hverdag, samarbejde med ssa og ssh)​
 • ​Fælles vej for Hjemmeplejen (pt. reduktion af fravær fra 14% til 9%). Opbygning af hjemmeplejen med 3 ledere og en ældrechef (2020/2021)

Erfaring

​Undervisning og foredrag​

 • For >4.000 personer om trivsel, fraværsreduktion, driftsforståelse og sparring​
 • Ledere, fagprofessionelle og Trio'er i 24 kommuner og 21 virksomheder​
 • Foredragsholdere og facilitatorer vedr. sundhed og arbejdsliv​
 • Kurser: Fraværsreduktion, Den vanskelige samtale, data & sygefravær m.m.​

Rådgivning

 • Medarbejdere i trivsel, adfærdsændring og mestringsstrategier ​
 • Rådgivning og facilitering: Gruppedynamisk samspil på arbejdspladsen (fx blandt sygeplejersker, ssa, ssh)​
 • >5000 Gravide, deres ledere og arbejdspladser har modtaget rådgivning fra Conopors sundhedsfaglige rådgivere, med henblik på at give den gravide en god graviditet og en god tilbagevenden til arbejdspladsen efter endt barsel.

Arbejdspladsforbedring, ledelse og fraværsreduktion med flerårige store indsatser​

 • Fire større offentlige virksomheder indenfor ældreområdet og skoleområdet​ - Vordingborg, Næstved, Solrød og Lolland Kommune

Data og sygefravær​

 • Fraværs- og dataudviklingsprojekt i Næstved Kommune​
 • Strategisk sparring vedr. brug af data i Vordingborg, Varde, Hillerød Kommune​
 • Udvikling af data-setup til brug for ledere i Vejle, Odder, Frederiksberg Kommune​
 • Underviser hos KOMPONENT (data & sygefravær; langtidssygefravær)​

Se videoerne herunder med de mange gode historier fra vores kunder

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Hør tillidsrepræsentant Helle Andreasen fra hjemmeplejen i Solrød Kommune fortælle om arbejdet med sygefravær

Med landets højeste sygefravær var opgaven til at få øje på, men med hjælp fra Conopor er vi nu efter 2 år kommet meget langt, og meget er forandret.

​I starten af projektet var der meget fokus på vores trivsel og arbejdsmiljø, og på de afholdte teammøder var der i starten ingen, som havde lyst til at sige noget.
​Det har nu ændret sig meget. Folk har åbnet og er begynder at byde ind på møderne.
​Der har også været arbejdet hårdt på at skabe en tillid til, at det faktisk er ok at sige noget og at gå til sin leder, når man har problemer. ​Det, kombineret med de kurser, leder coaching og andre tiltag der har været gennemført, har ført til en kraftig reduktion af fraværet og en stor forbedring af trivslen hos os.

​Jeg har været med som tillidsrepræsentant fra starten af projektet, og det har givet mig meget. Jeg har været rigtigt glad for det og har også indset at en tillidsrepræsentant ud over at være noget for sine kolleger, også skal være noget for sin ledelse.
​Det har blandt andet givet stor indsigt at få lov til at deltage i ledermøderne

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Fra sygefravær til trivsel i Solrød hjemmepleje -  Interview med  ældrechef Bente Johansen

I 2018 og 19 havde Solrød Hjemmepleje en grim førsteplads i forhold til sygefravær blandt personalet – på landsplan.

Bente Johansen, Ældrechef i Solrød, fortæller i videoen om, hvad personale og ledere har gjort for at vende skuden om - hvilke indsatser, det drejer sig om, og hvordan det kan mærkes på sygefraværet, på den gode stemning og på, at såvel elever som nuværende og tidligere kollegaer møder op med lyst til at være en del af Hjemmeplejen


​Projektet Nærvær og Trivsel er blevet til i samarbejde med Conopor og har været afgørende for den opnåede succes. Det har resulteret i at sygefraværet fra primo 2020 til februar 2021 faldt fra 12,7% til 7,2%.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

​Se videoen og hør Distriktsleder Helle Hansen ældreplejen i Præstø fortæller om arbejdet med at reducere sygefraværet i samarbejde med Conopor.

 • Distriktsleder Helle Hansen fortæller ærligt om, hvilke tiltag de har gjort for at komme fraværet til livs. Det drejer sig om indsatser vedrørende:
 • Fysisk træning
 • Individuelle - og gruppesamtaler
 • Adfærdsændringer
 • Fraværsstatistikkerne
 • Det lange sygefravær
 • Kerneopgaven – forventninger og afstemning
 • De hele basale funktioner
 • Samarbejdet på tværs af distrikterne
 • Det ærgerlige arbejdsmiljø-påbuddet

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

​Teamleder Dennis Schmøde fra Plejecentret Birkevang, fortæller om Næstved Kommunes indsats for de gravide medarbejdere.

​Teamleder Dennis Schmøde har i mange år gjort en aktiv indsats for at få implementeret Næstved Kommunes indsats til de gravide medarbejdere, Dennis er teamleder på plejecentret Birkevang i Herlufmagle. Kommunes indsats til de gravide medarbejdere.

​Det har betydet, at alle hans gravide medarbejdere har taget imod tilbuddet og for ca. 90% af dem, har forløbende været med til , at kvinderne kunne blive længere tid på arbejdet.

Samarbejdspartner: Conopor ApS 

Vær med på sidelinjen når Jean Vennestrøm ph.d. - underviser en ledergruppe hos en af vores kommunale kunder​

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

The show must go on - om sygefraværsreduktion​

​Vær med når Jean Vennestrøm, ph.d. - afholder video kursus om sygefraværsreduktion for en ledergruppe hos en af vores kommunale kunder.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Sygefravær - skal indsatserne være for alle?​

Vær med når Jean Vennestrøm, ph.d. - afholder video kursus om sygefraværsreduktion, for en ledergruppe hos en af vores kommunale kunder.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Fra tanke til handling - reduktion af sygefravær​

​Vær med når Jean Vennestrøm, ph.d. - afholder video kursus om sygefraværsreduktion for en ledergruppe hos en af vores kommunale kunder.

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook