Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurser og Workshops

​​Vores kurser er udviklet til at løse vores kunders udfordringer og i samarbejde med dem. Det er altid et skræddersyet kursus, vi giver jer. Selv om kurset har samme titel og fundament, som et vi har lavet for andre kunder, tager vi altid: 

- udgangspunkt i jeres organisation.

- lægger vægt på, at jeres udfordringer er inddraget i kurset. 

- gør kurset levende i forhold til de medarbejdere og cases I møder i hverdagen. 

På den måde garanterer vi, at jeres deltagere får et kursus, som de kan bruge i deres hverdag. 

Vores faglige viden er suppleret med mange års praktisk erfaring fra projekter, rådgivning og sparring til tusinder af medarbejdere og ledere. Vi holder selvfølgelig vores viden opdateret med ændringer indenfor fx lovgivning i forhold til HR og arbejdsmiljø, så kurserne er sikret en høj faglighed. 

Nedenfor ses nogle af de kurser, vi har holdt for offentlige og private kunder. Kontakt os endelig, hvis du ikke kan finde kurset, som passer til jeres ønsker og behov. Så ser vi gerne på om vores viden kan understøtte jeres udfordringer og behov.

​Deltagerevaluering: Kurset - Data & Sygefravær

Reducér og forebyg langtidsfravær

Årsagerne til langtidssygefravær er mange og det samme er mulighederne for at forebygge og reducere fraværet. Langtidssygefravær er ofte vanskeligt at gå til, fordi medarbejderen er meget sårbar. På kurset får du både et sundhedsfagligt løft og hvordan du håndterer de tunge udfordringer. I undervisningen inddrages dine egne cases. Dette for at afspejle den virkelig du har, så du kan oparbejde en bedre indsigt og forståelse af den bedste håndtering.

Læs mere

Den pårørende og jeres (vanskelige?) samarbejde​

Det er en kolossalt svær opgave at imødekomme en pårørende, som projekterer sin frustration og manglende handlemuligheder over på dig, som i virkeligheden er den, der står klar med hjælpen. ​

Med dette kursus får du værktøjer til at håndtere de mange dilemmaer, der opstår i relationen til den pårørende. En pårørende, der forståeligt nok selv er under pres og udtrykker sorg, vrede, tabte forhåbninger, eller som helt lavpraktisk er frustreret over et eller andet. En pårørende, der sandsynligvis gerne vil samarbejde, men ikke magter det i situationen. ​

Vi hjælper dig til at stå stærkt i dette møde. ​
​​​

Læs mere

Work life balance

Har du den balance mellem familie- og arbejdsliv, som du gerne vil have? Det er op til os selv at ​styre​denne både ved store og små udfordringer. Men når det ikke lykkes, når livet bliver svært, er det hurtigt arbejdspladsens problem, fordi det ofte medfører sygefravær, mistrivsel eller lav arbejdsevne. Derfor tilbyder mange arbejdspladser et kursus i Work Life Balance til medarbejderne. Fordi pleje og forebyggelse er væsentligt for ​sammenhængskraften​ og fællesskabet i organisationen.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Vanskelige samtaler kan godt blive ordentlige og udbytterige. Enhver faglig samtale har et formål. Du kender formålet, men når du i mål? Lær at tage tyren ved hornene, så I får et konstruktivt udbytte med gensidig respekt. Det handler om dig som afsender og modtageren, derfor lærer du, hvordan du kan ændre din egen adfærd og inspirere din modpart til forandring. Mere end 100 ledere har taget kurset og opnået mere gennemslagskraft og bedre respons.

​​

Læs mere

Gravidpolitik

Det er lovpligtigt at sikre gravide medarbejderes arbejdsmiljø både kemisk, fysisk og psykisk, så arbejdsmiljøet ikke har negative konsekvenser for hende og det ufødte barn.

Vi oplever mange ledere stå utrygt, når en kvindelig medarbejder henvender sig med den gode nyhed​. Det kan undgås med en gravidpolitik. På kurset lærer du at designe en gravidpolitik, der opfylder de lovmæssige krav og som forebygger gravide medarbejderes trivsel frem til orloven.​​

Læs mere

Den operationelle TRIO

​Kan du som leder nå at følge op på arbejdsmiljøet, fraværsudfordringer og trivsel i det omfang, du mener er rimeligt? Vores erfaring er, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er vigtige samarbejdspartnere. Samarbejd med faglige og kollegiale ressourcer, så medarbejdere høres, fagligheder respekteres og samhørigheden forbedres. En velfungerende Trio understøtter trivsel, fastholdelse og forebygger et dårligt arbejdsmiljø.

Læs mere

KollegaCare

Vi mener, at det styrker hele organisationen, hvis medarbejderne i teamet kan hjælpe hinanden, inden de bliver langtidssyge eller vælger at stoppe?

Det se og forstå signaler fra kollegaer, der mistrives, kan være altafgørende for, at man får succes med at skabe et sundt arbejdsmiljø, som igen afføder glade og produktive medarbejdere. Lær hvordan I som team kan passe på hinanden og handle i tide.

Læs mere

Kunderne om kurset - Data og Sygefravær

Data og Sygefravær

Har I et højt fravær, men forstår I ikke, hvad der ligger til grund? Analyse og tolkning af data​, kan virke svært, men på kurset lærer leder eller HR, hvordan fraværsdata kobles med handleplaner både for grupper og individ. Kurset giver dig bedre indsigt i, hvorfor det er, at tidligere indsatser måske har været valgt på forkert baggrund, og hvad der nu skal til. 

Jean Vennestrøm, ph.d. supplerer kurset med cases fra hendes mange års arbejde med fraværsindsatser.

​​

Læs mere

Langvarig psykisk belastning

Kurset er for medarbejdere, som igennem lang tid står i en psykisk krævende belastning fx med en familiemedlemmer, som er meget plejekrævende fysisk eller psykisk. Medarbejderen er derfor svært udfordret i sit familieliv, og det sætter sine spor i arbejdsevne- og trivsel. Det er ikke noget, der går væk!! og skal det ikke resultere i en sygemelding, så skal der viden til. Medarbejderen får på kurset forståelse af sin situation og praktiske redskaber til hvordan.​

Læs mere

Omsorgs- og fraværssamtaler

To samtaleformer, som kræver noget forskelligt fra lederen, for at give en holdbar adfærdsændring hos medarbejderen. 

Lær hvordan, så medarbejderen får: 

1) en god​ og tryg oplevelse af samtalen.

2) går med ind i samarbejdsforløbet.

3) kan se tilbage på jeres samspil som en ordentlig​og positiv oplevelse i en svær tid.​

Det fjerner mistrivsel og mistillid hos medarbejderen.

Læs mere

Gravide på arbejdspladsen​

Støt professionelt, ordentligt og lovligt op om jeres gravide medarbejdere. Det betaler sig både på den korte og lange bane. Den gravide får en god og tryg graviditet med lavere sygefravær og et større ønske om at vende godt tilbage efter endt barsel. 

At støtte en kvindelig medarbejdere i en sårbar tid er afgørende for om hun bliver mange år hos jer. 

På kurset får I viden fra vores forskningsprojekt "Gravid på Arbejde" og vores mange års erfaring fra offentlige og private kunder.

Læs mere

Ledelse og sygefravær

Når samspillet mellem arbejdsopgaver, tid og kompetence ikke går op i en højere enhed, bliver det vanskeligt for medarbejderne trives. Det resulterer i​mistrivsel og fravær, som igen mindsker muligheden for trivsel og samarbejde. Det kræver både​ troværdig ledelse, korrekt​ og ordentlig ​håndtering og forståelse af fraværet, hvis situationen skal ændres. Og det skal den!! For det koster både mange penge og dygtige medarbejdere, hvis det ikke bliver gjort.​

Læs mere

Faktaboks

I Conopor har vi afholdt kurser og haft rådgivning i 12 år.

Det har betydet, at der har været tusinder af medarbejdere og ledere forbi Jean Vennestrøm og Conopors medarbejdere.

Vi søger at skabe en faglig kvalitet, og en behagelig atmosfære, så deltagere på kurserne eller medarbejdere/ledere til rådgivning kan følge sig godt tilpas og have tillid til, at de kan sige tingene, som de er og så stadig blive taget seriøst.

 

Vi ønsker at give alle, der kommer i Conopor, en oplevelse af jordnære og dygtige medarbejdere med hjertet på rette sted.

Det er de værdier, som har gjort, at Conopor eksisterer på 14 år.

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook