Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurset: ​Forebyg Langtidssygefravær

På dette kursus kombinerer vi de nyeste metoder med mange års erfaring og giver deltagerne et væsentlig kompetenceløft, som ikke bare udmøntes i konkrete handleplaner, men også danner et solidt fundament for jeres fremtidige indsatser i forbindelse med sygefravær. Du opnår en styrket faglighed og får fornyet inspiration til at arbejde i dette komplekse felt.

Leder, HR og AMR, som i forvejen har med langtidssygemeldte at gøre:

 • Kan identificere og får værktøj til reelt at flytte medarbejderen fra at være i risiko til at opnå stabilitet (via adfærdsændring & genetablering af mestrings-ressource)
 • Lærer om konstruktiv hjælp til selvhjælp tilgang (herunder work/life balance problematikker)
 • Får indsigt i, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe ved forskellige typer af langtidssygefravær. Dette gælder både ved fysiske udfordringer, gravidrelateret fravær, stress, kræft og andre kroniske lidelser.
 • Bliver aktør i den tidlige indsats, så I bliver en betydningsfuld medspiller for medarbejderen. Før, under og efter fraværet. Så medarbejderen føler sig mødt og forstået

Vi bruger deltagercases til både at identificere fællesnævnere og til at tale om mere specifikke problematikker. Vi gør det komplekse enkelt ved at gå i dybden med følgende:

 • Hvordan kan de forskellige former for fravær forebygges? Hvad fylder mest hos jer?
 • Hvordan når vi ind til kernen af den enkeltes udfordringer, så vi alle - medarbejderen og arbejdspladsen, får størst succes
 • Hvad kan vi helt konkret gøre før, undervejs og efter
 • Hvordan opnår vi hurtigere tilbagevenden ved forskellige scenarier?

Underviser: Ph.d. Jean Vennestrøm.

Jean er en af branchens helt tunge profiler, og med dette kursus åbner hun for sin egen skattekiste af viden og erfaring opsamlet gennem 10 år i marken med ét fokus – reduktion af sygefravær til fordel for medarbejderen og arbejdspladsen 

Jean siger: Vi skal ikke blive syge af at gå på arbejde, men et langt arbejdsliv giver ofte visse udfordringer, og så er det vigtigt, at medarbejderen kan og vil blive i arbejdet - også i svære tider.

Deltagerne vil efterfølgende selv kunne løfte et dyberegående samarbejde med medarbejderen - til glæde for medarbejderen, kollegaer og driften. 

Virksomhedens udbytte:

 • Mindre langtidssygefravær
 • Mere stabil drift og økonomi
 • Øget fastholdelse af medarbejderne
 • Bedre trivsel både hos den enkelt og blandt kollegaerne
 • Reduceret udgift til vikarer

Du bliver bedre til:

 • At styrke medarbejderens egne ressourcer på mange niveauer
 • At styrke medarbejderens motivation og indsigt i hjælp til selvhjælp processer
 • At forebygge og spotte de forskellige former for fravær
 • At holde en vedvarende bevågenhed og stabil rutine i dit arbejde med fraværet, så ændringerne forankres
 • At indarbejde de nødvendige forandringer og formidlingen af disse i jeres hverdag. Herunder at inddrage andre relevante medspillere.

Kort fortalt bliver du bedre til at forebygge  og at hjælpe, mens fraværet står på og når medarbejderen skal tilbage igen. 

At gøre en forskel er nemt at ønske, men svært at gøre. Du lærer at gøre en forskel. ​

​Praktiske oplysninger

Hvornår:
13. & 14. Marts + 1/2  dag ca. 3 månder senere (Denne dato aftales i fællesskab)

​Varighed:
​Begge dage fra 9-16

Hvor:
World Trade Center, Ballerup
​(Overnatning ikke inkluderet)

Pris: 15.000,- ex. moms

Antal deltagere:
Max 12 

Tilmeldingsfrist:
Først til mølle dog senest xxxxxxx

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev