Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurset: ​Forebyg Langtidssygefravær

Du får et væsentlig kompetenceløft, som ikke bare udmøntes i konkrete handleplaner, men også danner et solidt fundament for din og din virksomheds fremtidige indsats i forbindelse med sygefravær. Forebyggelse og fastholdelse er to kerneelementer. Du opnår en styrket faglighed og får fornyet inspiration til at arbejde i dette komplekse felt.

Kurset er for fagprofessionelle såsom konsulenter indenfor HR, fastholdelse, arbejdsmiljø, personale og udvikling - som i forvejen har med langtidssygemeldte at gøre. Efter kurset kan du:

 • løbende identificere, hvilke medarbejdere der har brug for støtte, så indsatsen kan begynde så hurtigt som muligt - også inden det bliver synligt for alle
 • vælge de rigtige tilgange til reelt at flytte medarbejderen fra at være i risiko til at opnå stabilitet (via adfærdsændring & genetablering af egen-ressource)
 • yde konstruktiv hjælp til selvhjælp (herunder inddrage work/life balance problematikker)
 • guide arbejdspladsen og dine kollegaer til at støtte ved forskellige typer af langtidssygefravær. Dette gælder både ved fysiske udfordringer, gravidrelateret fravær, stress, kræft og andre kroniske lidelser.
 • hjælpe proaktivt, så du og arbejdspladsen bliver en betydningsfuld medspiller for medarbejderen. Før, under og efter fraværet. Så medarbejderen føler sig mødt og forstået

Vi bruger deltagercases til både at identificere fællesnævnere og til at tale om mere specifikke problematikker. Vi gør det komplekse enkelt men går i dybden med følgende:

 • Hvordan forebygges de forskellige former for fravær? Hvad fylder mest hos jer?
 • Har I altid nogle langtidssyge, så tyder det på, at jeres forebyggelse kan strammes op. Du lærer hvorfor og hvordan.
 • Hvordan er kernen i den enkeltes udfordringer? Hvilke erkendte som u-erkendte faktorer påvirker?
 • Hvordan tør og gør du tage fat i disse udfordringer, så I sammen opnår det bedste resultat og rykker bedst muligt?
 • Hvad kan du helt konkret gøre før, undervejs og efter?
 • Hvordan opnås en god og hurtig tilbagevenden ved forskellige scenarier? Hvad kan du tillade sig at forvente?
 • Efter sommeren samler vi op med ekstra viden og arbejder med de nye erfaringer og udfordringer, så den nye læring bliver vedligeholdt og understøttet.

Underviser: Ph.d. Jean Vennestrøm.

Jean er en af branchens helt tunge profiler, og med dette kursus åbner hun for sin egen skattekiste af viden og erfaring opsamlet gennem 10 år i marken med ét fokus: Reduktion af sygefravær til fordel for medarbejderen og arbejdspladsen. Jean har til dd. haft 2000 personer i individuel rådgivning (her taler vi om konkret støtte til at blive bedre til at håndtere hverdagen og yde hjælp til selvhjælp) Flere end 350 ledere og AM konsulenter har fået større gennemslagskraft og bedre respons. Jean har en grundbiologisk uddannelse af universitetet, en praktisk uddannelse på fysioterapeutniveau og en overbygning i kompleksitet i organisationspsykologi,

Jean siger: Et langt arbejdsliv giver ofte visse udfordringer, og så er det vigtigt, at medarbejderen kan og vil blive i arbejdet - også i svære tider, for hvad er et liv uden et arbejde, uden kollegaer, uden at være nyttig?  Der er SÅ meget at tage fat i - og jeg vil gerne være seriøs og generøs sparringspartner, ikke mindst fordi dét at dele vide genererer viden.

Deltagerne vil efterfølgende selv kunne løfte et dyberegående samarbejde med medarbejderen - til glæde for medarbejderen, kollegaer og driften. 

Virksomhedens udbytte:

 • Mindre langtidssygefravær, som betyder:
 • Mere stabil drift og økonomi. En langtidssyg koster i snit 250.000 - og her taler vi kun løn. De penge har I brug for andre steder
 • Øget fastholdelse af medarbejderne herunder også de raske!
 • Bedre trivsel både hos den enkelte og mellem kollegaerne > Overskud mentalt og funktionelt
 • Reduceret udgift til eksterne coaches, vikarer og administration > mentalt og økonomisk overskud til den daglige dont.

Du bliver bedre til:

 • At styrke medarbejderens egne ressourcer på mange niveauer
 • At styrke medarbejderens motivation og indsigt i hjælp til selvhjælp processer
 • At forebygge og spotte de forskellige former for fravær
 • At holde en vedvarende bevågenhed og stabil rutine i dit arbejde med fraværet, så ændringerne forankres
 • At indarbejde de nødvendige forandringer og formidlingen af disse i jeres hverdag. Herunder at inddrage andre relevante medspillere.

Kort fortalt bliver du bedre til at forebygge  og at hjælpe, mens fraværet står på og når medarbejderen skal tilbage igen. 

At gøre en forskel er nemt at ønske, men svært at gøre. Du lærer at gøre en forskel. ​

​Praktiske oplysninger

Hvornår:
1. og 2. dag - 11 & 12 september 2019 (udsolgt)

3. og 4. dag - 20 & 21 november 2019. (udsolgt)

1. og 2. dag - 2 & 3 oktober 2019. (udsolgt)

3. og 4. dag - 26 & 27 november 2019. (udsolgt)


Hvor:

World Trade Center, Ballerup
​(Overnatning ikke inkluderet)

Pris: 15.750,- ex. moms

Antal deltagere:
Max 12 

Tilmeldingsfrist:
Først til mølle


Ønsker I en intern workshop? ​

Ring til 21280551 eller skriv til virk@conopor.dk

Følg Jean 

Conopor ApS

Ludvig Jensens Vej 14
3460 Birkerød

CVR: 32476260​

Tlf.: 21 28 05 51

E-mail: virk@conopor.dk

Indehaver og direktør 

Jean Vennestrøm PhD​

mail-ikon Tilmeld nyhedsbrev