Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kursus: Omsorgs- og Fraværssamtaler

"Der er tale om to samtaleformer som kræver noget forskelligt fra lederen, for at give en holdbar adfærdsændring hos medarbejderen.

Det er vigtigt at medarbejderen får en god​ og tryg oplevelse af samtalen og går med ind i samarbejdsforløbet. Så kan begge parter se tilbage på jeres samspil som en ordentlig​ og positiv oplevelse i en svær tid. Det fjerner mistrivsel og mistillid hos medarbejderen."

Vidste du, at der er forskel på Omsorgs- og Fraværssamtale? ​

​De steder, hvor organisationen bruger begge begreber, er der i omsorgssamtalen lagt mere fokus på omsorgen fra leder for de medarbejdere, der har svært ved at opretholde et godt helbred og samtidig have et stabilt arbejdsliv. Det er tiltænkt som en samtaleform, der skal tages inden, at medarbejderen har meget fravær. Det vil sige en forebyggende samtale. Fraværssamtalen derimod afholdes først, når medarbejderen har et fravær, der ikke er foreneligt med løsningen af kerneopgaven og dermed arbejdspladsens forståelse af et stabilt fremmøde.. ​(læs mere kommer snart)

Får du resultater ud af samtalerne med dine medarbejdere

Når medarbejderne har det godt på arbejdspladsen og kan holde et højt fremmøde, så er der ofte ikke behov for at afholde omsorgs- og fraværssamtaler. Men mange arbejdspladser i Danmark har et fremmøde, hvor det er vigtigt at få afholdt både omsorgs- og fraværssamtaler, og hvor det kan være svært at finde den fornødne tid til at få forberedt sig til samtalen og fulgt tilstrækkeligt op efterfølgende. Men det giver bagslag med mere fravær eller risiko for, at medarbejderen vælter. For selv om samtalen går godt og der er en god og ordentlig tone, så er det ikke sikkert, at samtalen giver noget brugbart resultat, hverken for medarbejderen eller lederen. Og hvad har det så været værd?

Men er det vanskeligt at afholde denne type samtaler? Egentlig ikke, men det er som med så mange andre ting, vi skal kunne. Vi skal vide og lære hvordan, det kommer ikke bare af sig selv. Netop derfor har Conopor stor succes med kurset: Omsorgs- og fraværssamtaler, for det giver værdi både økonomisk og menneskeligt for arbejdspladsen, lederen og medarbejderen. (læs mere kommer snart)

Kursusindhold for "Omsorgs- og Fraværssamtale"

Lederen lærer, hvordan det både er muligt at være imødekommende, krævende, konkret og fleksibel i en og samme samtale. Både omsorgs- og fraværssamtalen er bygget op i simple trin, som giver en naturlig fremgangsform og skabelon. For det er vigtigt, at samtalen nytter og får gjort en forskel.

Kurset indeholder cases, skabelonen med de enkelte trin, samt de rette ord og tilgange til at italesætte det svære og styre samtalen. Leder får en kombination af teori og jordnær praksis og sparring, som tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer.​

Virksomhedens udbytte

  • En bedre forståelse af, hvordan lederne kan påvirke fravær/nærvær i organisationen
  • Ledere, der er bedre til at forebygge fravær
  • Ledere, der sammen kan give organisationen kvalificeret sparring på overordnede indsatsområder indenfor medarbejderpleje, fastholdelse og trivsel

Du bliver bedre til

  • At bygge samtalen op trin for trin, med fokus på at flytte medarbejderen
  • At forstå de vigtigste signaler i samtalen
  • At kende forskel på brugen af de to samtaleformer og hvorfor den ene gør, at du får færre af den anden
  • At forstå medarbejderens muligheder og begrænsninger i forandringsprocessen
  • At forstå din egen rolle og magtbalancen i rummet. Hvad betyder det i samarbejdet? At kende indsatsområder og mulige delmål
  • At være medarbejderens sparringspartner ved sygefravær.

​Praktiske oplysninger

Varighed

Kontakt os for næremere oplysninger​

Sted

Det er muligt at holde kurset hos jer eller i vores lokaler i WTC Ballerup – Konferencecenter, hvor lokalerne ligger i stueetagen. (overnatning ikke mulig) - Se lokalerne her

Pris

Indhent tilbud på virk@conopor.dk eller kontakt os på tlf. 21280551

logo_white

Conopor er stiftet af Jean Vennestrøm, som er specialist indenfor sygefravær, arbejdsmiljø og samarbejde.

Følg Jean Vennestrøm på LinkedIn

Seneste nyt

Det langvarige sygefravær dræner os for energi og lænser kassen

Siden hvornår er et højt langtidssygefravær blevet et vilkår, vi skal leve med? Svaret er "aldrig". Ingen skal leve med en kritisk fraværsprocent - uanset om det er langt eller kort sygefravær.

- Læs artiklen

Kontakt

CONOPOR ApS​

CVR: 32476260

Ludvig Jensens Vej 14, 3460 Birkerød

Tlf.: 2128 0551

E-mail: virk@conopor.dk

fb-f-logo-white-29  Find os på Facebook